אודי כהן עין כרם. רצח המוני בישראל

התפלגות הרציחות ההמוניות בישראל לפי הקורבנות והתוקף רצח המוני על רקע של שנאה ואידיאולוגיה רצח המוני על רקע של שנאה וכו' בישראל הוא הקטלני ביותר מבין הרציחות ההמוניות שנעשו בארץ בישראל רק 2 רוצחים נמצאו חולי נפש
בקטגוריה זו היה רק מקרה אחד של פיליסייד, מקרה אחד שהרציחה בוצעה על-ידי אחד האחאים וארבעה מקרים בוצעו על-ידי אחד הבנים בישראל לא התבצע אף לא מקרה אחד כאמור על-ידי בת המשפחה

רצח המוני בישראל

בכיסו נמצא מכתב שכלל בין היתר את הכיתוב: "יהודי לא מגרש יהודי".

19
רצח המוני בישראל
יש גם המוסיפים שלושה חללים נוספים: אביו של אחד הנרצחים שמת ככל הנראה מהתקף לב בשעה שהודיעו לו על מות בנו, ושני עוברים של נשים הרות שנורו בין 43 הנרצחים בכניסה לכפר
רצח המוני בישראל
אהבתי אבי שלום, קראתי בעניין את מה שכתבת, צפיתי בסדרת הדוקו — המניע, שם ניסו להבין מה היה המניע של הרצח בעין כרם על ידי הילד בן ה14, ועד היום לא הצליחו להבין את המניע, מה גרם לילד לרצוח את כל המשפחה שלו, לכן אני לא מבין איך הגעת למסקנה שהמניע לרצח היה כח ושליטה, לכל הרוצחים הנוספים בקטגוריה אכן — המניע מתאים, האם צפית בסדרה? יובהר כי הממוצע הגבוה בישראל מוטה בגלל 2 מקרים בהם מספר הנרצחים היה חריג ביותר לעומת האחרים הטבח הכפר קאסם בשנת 1956 ובמערת המכפלה בשנת 1994
רצח המוני בישראל
באשר לתוקף החיצוני — בכפוף להערות על התוקף הפנימי, כאן מרכין המחקר ראשו בפני הביקורת כי מגֶדר ההגדרה של רצח המוני בישראל הוצאו סוגים רבים של רציחות ובכלל זה טרור אנטי ישראלי, פשע מאורגן, וסכסוכי חמולות ערביות
רצח המוני במטרה להשיג רווח רצח המוני במטרה להשיג רווח יכול להיות לצורך השגת ירושה, או השגת דמי ביטוח החיים של הנפגע, או השתלטות על רכושו כתוצאה ממותו, או בגלל סכסוך כספי כלשהו לכן אני מציע להגדיר את המניע בכמה דרכים
שמחתי לראות כי גם עורך דינו מרמז על כך וגם יוצרי הסרט קיבלו את עמדתי יחד עם זאת לאור מיצוי המקרים כפי שנקבע בהגדרה, והוצאת כל המקרים האחרים מגדרה, ניתן לומר לגבי התוקף החיצוני כי הוא סביר, ובכל מקרה — "זה מה שיש"

רצח המוני בישראל

רצח המוני כתוצאה מנאמנות כל שלושת המקרים שהיו בישראל בקטגוריה זו היו פיליסייד.

רצח המוני בישראל
אם מסננים מממוצע זה את הרוצחים ההמוניים המבצעים ירי בבתי-ספר — שהם בדרך כלל קטינים — הרי הגיל הממוצע של הרוצח ההמוני שם הוא מעל 40, גבוה מהגיל הממוצע בישראל העומד על 32 בקרוב
רצח המוני בישראל
ילד: קטין שלא מלאו לו 14 שנה
רצח המוני בישראל
נתון זה דומה לישראל — ממה שידוע רק בשליש מהמקרים היה עבר פלילי למבצעים ולאו דווקא על עבירות אלימות