בנות ירושלים. השבעתי אתכן, בנות ירושלים

בשבעה עשר בתמוז - נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל שני הנוסחאות, סלסולי ה"דרגא תביר" והשברים
השבעתי אתכן, בנות-ירושלים, אם תמצאו את דודי , מה תגידו לו? שרה היא פרי דמיוני, אם סבתי הבדויה והדמות המרכזית סביבה נע ציר עלילת הספר "ארבע אמהות" וכן הוא אומר: צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו

משנה תענית ד

.

14
אתכם בנות
השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי
ח השבעתי אתכם, בנות ירושלים: אם-תמצאו, את-דודי-- מה-תגידו לו, שחולת אהבה אני
משנה תענית ד
פירושים נוספים על משמעות השבועות 2
שנתאבל בתשעה באב נבטא את הבקשה שלנו ש"רצוננו לראות את מלכנו" כמו שכתוב בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו,
במקביל, נקנו בירושלים שטחי קרקע רבים, ועליהם הוקם מקבץ של מבנים מונומנטליים, אכסניות, בתי חולים, כנסיות ומנזרים, שסיפקו את צורכיהם של אלפי הצליינים ובו היו פוסקים מלכרות עצים למערכה לפי שמאז תש כחה של חמה, שאין בה כח ליבש העצים מלחותן: ויוה"כ - שבו נתנו לוחות האחרונות , והוא יום מחילה וסליחה: שאולים - שכולן שואלין, אפילו עשירות, שלא לבייש את מי שאין לו: טעונים טבילה - קודם שילבשום

השבועות בשיר השירים

סבתא לאה הפליגה בשבחי בעלה המנוח, ולקראת סוף הראיון אמרה לנכדה: "כן היה נדיב בנסיון… היה יפה, היה כמו אש, נסיך יהודה קראו לו כולם, אף על פי שבמיטה היה בן פורת יוסף".

12
השבעתי אתכן, בנות ירושלים
קטגוריה:שיר השירים ה ח
כשהאומה הישראלית חטאה ויצאה לגלות, נשתכחו ממנה חלק גדול מדרכי עבודת ה'
פלך :: עמוד הבית
לאחרונה, הייתי בכמה חתונות ונוגן שם שיר שקט שמלותיו לקוחות משיר השירים "אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"