قصه واقعيه. 20 قصة قصيرة ذات دروس قيمة

The Girl in the Bathtub Filmhuisfilms The Lady in the Van•
El baile de los 41• Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile• On the Basis of Sex• Panipat - The Great Betrayal• L'incredibile storia dell'Isola delle Rose• Hiermee kunnen we je gebruik van de website analyseren, onze services personaliseren en onze online advertenties aanpassen In the Name of the Father• Netflix ondersteunt de Digital Advertising Alliance Principles

Details

The Trial of the Chicago 7• A Beautiful Day in the Neighborhood• El faro de las orcas• The Lady in the Van• They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

28
من قصص حياة واقعية
Netflix en gebruiken op deze website om gegevens over je browse-activiteiten te verzamelen
Details
Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange
من قصص حياة واقعية
El baile de los 41• Wanneer je toestemming vereist is, kun je je keuzes accepteren, weigeren of personaliseren
Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts Netflix en gebruiken op deze website om gegevens over je browse-activiteiten te verzamelen
A Beautiful Day in the Neighborhood• Hiermee kunnen we je gebruik van de website analyseren, onze services personaliseren en onze online advertenties aanpassen First They Killed My Father• The Trial of the Chicago 7• On the Basis of Sex• Please report examples to be edited or not to be displayed

من قصص حياة واقعية

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose• Wanneer je toestemming vereist is, kun je je keuzes accepteren, weigeren of personaliseren.

2
20 قصة قصيرة ذات دروس قيمة
First They Killed My Father• Panipat - The Great Betrayal• In the Name of the Father• El faro de las orcas• Netflix ondersteunt de Digital Advertising Alliance Principles
قصة واقعية
قصة واقعية مؤثرة