תחזית מבשרת ציון. צריכת אלכוהול בקרב בני נוער

הוא עייף, ונתון ללחצים מבית ומחוץ

גיל ההתבגרות והשימוש בסמים

.

8
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים

גיל ההתבגרות והשימוש בסמים

.

19
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים
גיל ההתבגרות והשימוש בסמים