למידה דיגיטלית בבית הספר משרד החינוך. סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר

שימוש במכשירים האישיים בבתי ספר יגביר את מעורבות הלומדים בלמידה ויקדם פרקטיקות למידה-הוראה חדשניות, לדוגמה: אפשרויות שיתוף מגוונות, ריבוי מדיות ואמצעי המחשה, הזדמנות להפיק תוך כדי שימוש באמצעי הקלטה המצויים במכשירים ולהציג תוצרים כגון סרטים, פוסטרים, בלוגים באמצעות מרחב כיתתי דיגיטלי תוכלו לשלב בין למידה סינכרונית וא-סינכרונית
בו-בזמן המורה יעסוק באופן ממוקד בפיתוח מודעות עמוקה לתרבות התנהלות בקהילת הלומדים הכיתתית ולסכנות הטמונות בהתנהלות במרחבים ציבוריים ברשת המערכת מאפשרת ליצור ולהעלות תכני לימוד ופעילויות, לקיים למידה פעילה, לבצע הערכה מקוונת ולנהל מעקב אחר הלמידה

יתרונות יישום דגם למידה מתקדם בבית הספר

שירותים אלה מרוכזים במקום אחד ומתאפיינים בזמינות של תוכן וגמישות בתמיכה בפדגוגיות המגוונות של בית הספר.

8
יתרונות יישום דגם למידה מתקדם בבית הספר
בנוסף, יש להבין כי הלמידה היא תהליך איטי, רווי טעויות, המתרחש בתוך הקשרים חברתיים ויש לו משמעות למשתתפים בתהליך
סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר
המכשיר האישי, המצוי באחריותו של כל תלמיד, מאפשר לו לארגן באופן בוגר ואחראי סביבה לימודית-דיגיטלית המותאמת לצרכיו, לדוגמה: שולחן עבודה מותאם במכשיר האישי, תכנים הרלוונטיים לו ומאוחסנים במכשיר, יישומים אפליקציות חינוכיים ועוד
סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר
ניתן לקיים אותה בתוך מסגרת בית ספרית אך הייחוד שלה מתבטא במפגש עם אוכלוסיות שונות מהארץ והעולם
כמו כן, בסביבה הדיגיטלית הייעודית מוצגות הנחיות להפקת מגוון תוצרים דיגיטליים: אפליקציה, משחק דיגיטלי, תערוכה וירטואלית, בלוג, סרטון ועוד מרחב דיגיטלי כיתתי מאפשר ארגון של תהליכי למידה מרחוק בתוך סביבות ענן כמו גוגל קלאסרום וטימס מיקרוסופט, או בסביבת מוודל
המרחב משלב משימות א-סינכרוניות כגון פעילות סביב סרטון עם מפגשים סינכרוניים כגון דיון במפגש זום דגם למידה BYOD מתאים את המציאות החינוכית לעידן הדיגיטלי

סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר

בדרך זו הופכת הלמידה לחלק בלתי נפרד משגרת חיי הלומד לאורך היממה, והוא צפוי להמשיך ולהתמיד בה לצד הפעילויות הנוספות.

מרחב למידה דיגיטלי כיתתי
שינוי זה מאפשר לתלמיד להיות פעיל בלמידה, לקיים למידה שיתופית עם עמיתים בבית הספר וגם מעבר לגבולותיו
מרחב למידה דיגיטלי כיתתי
דף זה מטרתו לסייע לבנות מסגרות חדשות ולסייע במסגרות קיימות של תוכניות למידה שיתופית
למידה שיתופית
פרקטיקות הוראה-למידה חדשניות של המורה בכיתה ינצלו את סביבות הלמידה הללו לקידום מטרות ערכיות ואקדמיות
משרד החינוך מקדם שירותי חינוך בסביבות עבודה מתקדמות ב"ענן חינוכי" שיאפשר לבית הספר, למורים ולתלמידים לארגן את הלמידה ולקבל מידע חינוכי זמין ואמין מכל מקום ובכל זמן התאמה של מרחב כיתתי דיגיטלי לכיתה הטרוגנית דורש מהמורה להתייחס ללמידה כדבר טבעי, שיש לאפשר לו להתרחש כשכל התלמידים הם שותפים לתהליך, כל אחד בדרכו, במקום להתייחס ללמידה כדבר שצריך לגרום למישהו אחר לעשות נגד רצונו
זו גישה רלוונטית לתלמידי העשור השני של המאה ה-21 שלפיה הלומד מתפתח ומתעדכן בזמן אמת בכלים ומיומנויות שיסייעו לו בחייו המקצועיים, האישיים והבין-אישיים סביבת מודל של משרד החינוך מאפשרת לקיים תהליכים מתקדמים של הוראה, למידה והערכה מכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי קצה

יתרונות יישום דגם למידה מתקדם בבית הספר

המכשיר האישי מעצים את נגישות הלומד מצד אחד למידע מוסדר כגון ספרים דיגיטליים ומאגרי לימוד ברשת , ומצד אחר למידע ברשת שהתלמיד מגיע אליו בכוחות עצמו וביוזמתו.

למידה שיתופית
גיוון המכשירים האישיים בכיתה עשוי לקדם יצירתיות בהפקה ויצירת ידע, לעודד חשיבה שיתופית ולתרום למיצוי יכולות מגוונות של לומדים שלא השתתפו באופן פעיל בלמידה בעבר
למידה שיתופית
בדגם זה הלמידה מתעדכנת ומתאימה למציאות חיי הלומד
למידה שיתופית
שירותים אלה נגישים מכל אמצעי קצה שנמצא בידי הלומדים והמורים של בית הספר