פרשת מטות. פרשת מטות מסעי לילדים

אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַיהוָה אוֹ הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה וְנֶפֶשׁ אָדָם שִׁשָּׁה עָשָׂר אָלֶף וּמִכְסָם לַיהוָה שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים נָפֶשׁ
המבחן הוא האם חורה לאדם רק כשרואה מעשה זה אצל אדם זר, או שגם חורה לו באותה מידה כשרואה זאת אצל ידיד או קרוב, או אפילו כשהוא בעצמו נגוע בזה סר לורנס אוליפנט במדבר ל"ב וַאֲנַחְנוּ נֵחָלֵץ חֻשִׁים לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ארץ צריכה לעם שיהיה נאמן לה, יאהב אותה, ויהיה מוכן להלחם עבורה

פרשת מטות (Copy)

את הנדרים מחלק בן עטר לשני סוגים, נדרים הנוגעים בענייני חולין, ונדרים הנוגעים בענייני קודש.

מקרא + תרגום
נדירת נדר או שבועה לאיסור, להימנעות מדבר מה — אלה מעשים שעושה אדם מאמין מול בוראו
מטות
התורה מונה את ארבעים-ושניים המסעות והחניות שעברו על בני ישראל בארבעים שנות נדודיהם במדבר
מקרא + תרגום
מאידך מפקדי הצבא אולי סברו שהיות ועיקר העונש על המדיינים הינו על החטאתם את ישראל, הרי שיש לנקום במשלחים, שמתוך שנאתם חסרת הגבולות הפקירו את בנותיהם לזנות ובלבד להפיל את עם ה' בעבירות החמורות ביותר על מנת שהקללה תשרור בתוכם
הם עומדים בקו-האש הראשון, כי הם יודעים שזו השעה שבה גורל כל היקר להם מוטל על כף המאזנים דווקא בעניין נדרים הכרוכים בממון כמו הקרבת קרבן יקר ערך אין הגבר יכול להפר את נדרי אשתו
וְאִש גָד יָשַב בְּאֶרֶץ עֲטָרֹת מֵעֹלָם

קטגוריה:פרשת מטות

זֶה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב: לֹא יִגְרַע מִצַּדִּיק עֵינָיו וְאֶת מְלָכִים לַכִּסֵּא וַיְּשִׁיבֵם לָנֶצַח וַיִּגְבָּהוּ איוב לו, ז.

פרשת מטות (Copy)
לפנות את הארץ מזרים ומאלילים לג, נ-נו הקב"ה מצווה את משה להעביר לבני ישראל מסר חשוב, ערב הכניסה לארץ: כדי לחיות בארץ בשלווה ולהתנחל בה לבטח, יש לגרש את כל האויבים ולהשמיד את אליליהם
פרשת מטות (Copy)
השוגג אינו מחויב בדין, אך מותר לקרובו של הנהרג לנקום בו ולהורגו
פרשת מטות מסעי לילדים
משיב רש"י: הכוהן הגדול בא "להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים; אינו כדאי שיהא לפני כוהן גדול" עונש למי? מה הקשר בין רוצח נפש לבין אריכות ימיו של הכוהן הגדול? והר"ן ז"ל פי' כל הני אחר מיותרים הן ואינן אלא לתפארת הלשון דהוא ליה למיכתב סעדו לבכם ותעברו