מניה דלק קידוחים. מניית דלק קידוחים יהש: חדשות

מדובר בעסקה הגדולה ביותר שנחתמת בין חברות מישראל ובין איחוד האמירויות מאז הסכמי אברהם? עיקר עיסוקה של השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז הטבעי מנכסי השותפות
רכישת נתח ממניות תמר פטרוליום ב-100 מיליון שקל תהווה מבחינת עזור השקעה פיננסית בחברה המספקת תזרים מזומנים קבוע ממכירות הגז של מאגר תמר? בדצמ' 2019 החלה הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי, ובחודש ינואר 2020 החלה הזרמת הגז הטבעי לירדן ולמצרים במקביל, בוחנת דלק קידוחים הזדמנויות עסקיות בתחום החיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי ונפט באגן הים התיכון

מניית דלק קידוחים יהש: עסקאות בעלי עניין

מנכ"ל דלק קידוחים: "מזכר ההבנות - צעד גדול בדרך אל השלמתו הסופית של מתווה הגז, והוא מהווה נדבך חשוב נוסף במימוש החזון לחיזוק שיתופי הפעולה באזור" 26.

14
מניית דלק קידוחים יהש: חדשות
לצד הפיכתו לטייקון תקשורת מקומי, רואה עזור בשנים האחרונות כסף גדול מהנפקותיהן של חברות הפועלות בתחומי הגיימינג והימורי הספורט באונליין, שבהן הוא מחזיק 29
מניית דלק קידוחים יהש: חדשות
מניית דלק קידוחים יהש: עסקאות בעלי עניין

דלק קידוחים יהש

.

24
מניית דלק קידוחים יהש: עסקאות בעלי עניין
דלק קידוחים יהש
מניית דלק קידוחים יהש: חדשות