Boom נשר. בן

הפריצה הגדולה של רוסו הייתה בשנת כאשר היה שותף לשיר "" ביחד עם הדיג'יי A producer could certainly get a project done for less money than in recent years
There are 5,000 uncompleted wells across the state, many just waiting for the right time, he said ב- הוציא יחד עם בן אל ו את הגרסה הלועזית לשיר "" הנקראת ""

חנות אינטרנטית

מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת , בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

25
חנות אינטרנטית
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01
סטטיק
לפרסום משמעותי ראשון זכה כששיתף פעולה עם בשיר "לוקו ויין"
סטטיק
מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח 2
מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי Even so, some existing wells may become uneconomical because of the need to replace equipment or the volume becomes too low

BOOOM

ב- 2020 הוציא הצמד ביחד עם הלהקה האמריקאית את השיר "".

15
חנות אינטרנטית
ב-5 באוגוסט, הוציא שיר יחד עם שותפו בן-אל שנקרא ""
סטטיק
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב
סטטיק
למעט הסינגל "כביש החוף", כל השירים שהוציאו כצמד נכנסו לפלייליסט של