הלכות בין המצרים. הלכות בין המצרים

יש בעולם ובעיקר בארצנו,המון המון אנשים המושפעים קשות מהתקשורת העויינת והאנטי דת,שמשפיעה בכל הדרכים והמדיות:רדיו,טלוויזיה,עיתונים,אינטרנט וכו' ואמרו רבותינו תענית ל ע"ב , כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה
וכן מותר לקיים שמחת בר מצווה ובת מצווה, ובלבד שתיערך ביום שהגיעו למצוות

הלכות והליכות בין המצרים

ומסיבת התקשרות הנקראת כיום 'אירוסין' מותר לעשות בתנאי שהיא ביתית וצנועה, ובלי מוזיקה.

23
איסורים בימי בין המצרים
לגבי ספירת העומר ג, ט, כתבתי שכאשר קשה לקיים את בר המצווה ביום ההגעה למצוות, אפשר לקיים את בר המצווה ביום סמוך ויחזקו את שמחת המצווה על ידי סיום של בר המצווה, ובדיעבד על ידי סיום של מישהו אחר, ועל ידי כך יהיה מותר גם לנגן
מנהגי שלושת השבועות
בהלכות הבאות נברר בהרחבה את מנהגי שלושת השבועות, תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב
הלכות לימי בין המצרים
אמנם בשבתות של בין המצרים יכול לשיר כדרכו בכל שבת
ועי' מ"ב תקנא, ב, שעה"צ ב אולם למנהג יוצאי אשכנז, כמה מנהגי אבלות מתחילים מראש חודש אב, נמצא ששבת חזון בתוך ימי האבלות
יש המתירים לגלח עד שבוע שחל בו, והטעם: כיון שעיקר השמחה היא שמחה של מצווה וכיון שעיקר איסור תספורת משום מנהג ובקטנים ובגיל הרך לא החמירו, ובפרט בתספורת לחנכו למצווה שפע חיים ח"ה ש"ס מבואר בב"י ומ"ב תקנא, יד, שאף נישואי מצווה אין עורכים בימים אלו דלא מיסמנא בהם מילתא

מנהגי שלושת השבועות

וכן כל דבר שהוא לצורך רבים נחשב כצורך מצווה ומותר ערוה"ש תקנא, ז , אסור בימים אלו לנטוע נטיעה של שמחה, היינו נטיעות שנועדו לנוי, כגון עצי נוי, הדסים, ורדים ופרחים שו"ע תקנא, ב.

12
מנהגי ימי בין המצרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אמנם הרוצה לסמוך על הסברה שבבאו"ה ועל מנהג חלק מהספרדים שמקילים להתגלח לקראת שבת חזון - אין למחות בידו
הלכות בין המצרים • אתר הרב מרדכי אליהו
ובשבוע שחל בו תשעה באב לכל המנהגים אסור להתגלח
איסורים בימי בין המצרים
זהו זמן בו הדין הא-לוהי מורגש בחוש ולפיכך אנו נמנעים מלהיכנס למצבים, שיש בהם מן הסכנה