صورت قمر. القمر

"A new determination of lunar orbital parameters, precession constant and tidal acceleration from LLR measurements" "Ages and stratigraphy of mare basalts in Oceanus Procellarum, Mare Numbium, Mare Cognitum, and Mare Insularum"
United Nations Office for Outer Space Affairs "The constitution and structure of the lunar interior"

قمر در عقرب چیست؟

"Topography of the Lunar Poles from Radar Interferometry: A Survey of Cold Trap Locations".

9
بیوگرافی شهره قمر + اطلاعات زندگی هنری و شخصی و عکس های شهره قمر
The Clementine Atlas of the Moon
بیوگرافی شهره قمر + اطلاعات زندگی هنری و شخصی و عکس های شهره قمر
SP-287 What Made Apollo a Success? Planetary Science Research Discoveries, Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology
صور قمر مذهلة رائعة
"Lunar laser ranging: a continuing legacy of the Apollo program"
Earth and Planetary Science Letters
Annual review of earth and planetary sciences ; Quantin, Cathy; Mangold, Nicolas 2007

قمر در عقرب

International Institute of Space Law.

20
قمر در عقرب
For etymology, see Barnhart, Robert K
قمر در عقرب چه زمانی رخ می‌دهد؟
Tucson, Arizona: University of Arizona Press
فرارو
Philosophical Transactions for the Royal Society of London
"Formation of magnetic anomalies antipodal to lunar impact basins: Two-dimensional model calculations" "Interior composition, structure, and dynamics of the Galilean satellites
"Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation" United Nations Office for Outer Space Affairs

قمر (سوره)

Planetary Science Research Discoveries, Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology.

10
بیوگرافی شهره قمر + اطلاعات زندگی هنری و شخصی و عکس های شهره قمر
Phillips, Tony 12 March 2007
بیوگرافی شهره قمر + اطلاعات زندگی هنری و شخصی و عکس های شهره قمر
"Possible long-term decline in impact rates: 2
سوره قمر
Workshop on New Views of the Moon: Integrated Remotely Sensed, Geophysical, and Sample Datasets: 69