גוגל צרגום. כג ב

מיישב מה שקשה לגבי פאה שלפני שזכו בה עניים מצד דיני ממונות היא הפקר, אבל לעשירים אינה הפקר ומדיני ממונות אי אפשר שיהיה הפקר לזה ולא לזה מבאר שלרוב הראשונים אין לו טענת ארעא דידי אשבח
דבי רבי ישמעאל תנא, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, דמעיקרא כתיב "ואדוני זקן" ולבסוף כתיב "ואני זקנתי" מבאר שמה שיש בקטן שהגיע לעונת הפעוטות מקצת דעת יש בזה נפקא מינא גם לגבי דינים מהתורה

דפדפן האינטרנט Google Chrome

בהבנה שטחית נראה שיש כאן סתירה בין מידת האמת למידת השלום, ומלמדנו שיש להעדיף את מידת השלום.

19
תלמוד מוסבר ומאמרים
ביאור שיטת רש"י שהמוכר נאמן לומר ממי קיבל מעות אע"פ שהוא עד אחד
כג ב
ביאור הרמב"ם שפסק תקפו כהן מוציאים מידו, וביאור דברי שו"ת הרשב"א עליו
20 סרטי קולנוע מלאים לצפייה ישירה עם תרגום בעברית
במקום להזין בכל פעם מחדש את כתובות המייל של החברים אליהם רוצים לשלוח, צרו לכם רשימת קשר אישית שתהיה זמינה לשימוש בכל פעם שתרצו לשתף את המשפחה והחברים
כעת תוכלו להוסיף בקלות ובמהירות את אנשי הקשר מחשבון המייל שלכם כמו וואלה, ג"ימייל ועוד מבאר באורך שאשה ועבד שהזיקו או גנבו פטורים, והחיוב מתחדש רק אחרי הגירושין או השחרור
ביאור ארוך בסוגיית תקפה אחד בפנינו ביאור דינים אלה בפשיעת שומר

20 סרטי קולנוע מלאים לצפייה ישירה עם תרגום בעברית

מבאר שבכהן שאמר לישראל קדש לי גרושה, על הצד שזה נחשב שליחות לדבר עבירה אין דעה שסוברת שיחולו הקידושין.

21
20 סרטי קולנוע מלאים לצפייה ישירה עם תרגום בעברית
בעניין מיגו בטענת חציה שלי —
תרגום מורפיקס
ביאור עמוק ויסודי בעניין מהו שטר ומהי עדות, וכן בעניין מטבע שערכו לפי צורתו למה נחשב גופו ממון
תלמוד מוסבר ומאמרים
וכיצד יתכן דברי הגמרא ג' א' שכל אחד סבר שהוא הגביה ראשון ובאמת שניהם הגביהו בבת אחת