מילון עברי ספרדי. HEBREW Diccionario 2018c7

לא על הלחם לבדו — מילון ספיר לגסטרונומיה, איתאב, 2004 אבניאון, איתן לא יעלה על הדעת — ציטוטים, ביטויים, כינויים ומטבעות לשון, הד ארצי, 1998 נאור, מרדכי
היום זו לא בעיה , בעידן האינטרנט אפשר ללמוד שפות בחינם , שפע אתרים מאפשרים זאות תהיי גבר — הלקסיקון הפמיניסטי העברי הראשון, כתר, 1997 הטיס-רולף, שילה

מילון ספרדי עברי חינם

בכל שלב ניתן לבקר בכתובת g.

17
המילון עברית
In order to enter a Hebrew word enable a Hebrew keyboard in device settings If this version is FREE then includes apprx 50% of all entries of the full and complete version of this dictionary
מילון מורפיקס
פניני ספרד — אלפיים פתגמים מאוצר החוכמה של יהודי ספר, ספרית מעריב, 1981 מוריאלי, אהרן
מילון עברי ספרדי
אני אוהבת מילונים אלקטרונים , כמה קליקים ויש תרגום
רבי חייא בר בריה דרב אדא מיפו אומר, תרח עובד צלמים היה, פעם אחת היה צריך ללכת והושיב את אברהם במקומו, בא איש אחד ורצה לקנות צלמים אמר לו אברהם בן כמה אתה א"ל בן שישים, א"ל אברהם אוי לו לאיש הזה שכבר הוא בן שישים ורצה להשתחוות לצלם שאינו אלא בן יום אחד, ופעם אחרת באה אליו אשה והיתה עמה קערה מאלה סולת ונתנה אותו לאברהם כדי שיקריב את זה מנחה לצלמים, קם אברהם ותפס מקל ושבר את כל הצלמים חוץ מההכי גדול, ולו שם את המקל ביד, וכשהגיע תרח אמר בתדהמה מי עשה זאת כך, אמר לו אברהם שמתי שהוא בא להקריב את הסולת ראה אותו הגדול ואמר אני אוכל בראשונה והוא שבר את כולם, א"ל מה אתה מלעיג עלי וכי הם יכולים לדבר או להתנענע? הלקסיקון של החיים — שפות במרחב הישראלי, כתר, 2007 רוזנטל, רוביק אוצר הלשון העברית לתקופותיה השונות — הובאו בו גם כל המילים הארמיות והלועזיות המקובלות בלשון העברית החיה והמדעית, מסדה 18 כרכים , 1989-1960 כרמל, עמוס
Dec 18, 2017 Version 217 ספר הציטטות היהודי הגדול — הגיגים, אמרי שפר, דברי חכמים ופתגמים ממקורות יהודיים, כנרת, 2003 כהן, טוביה

מילון ספרדי עברי חינם

Prolog 2018 HEBREW - SPANISH Dictionary Prolog.

המילון עברית
א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים- מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים א"ר יצחק למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות, יבמות סד
HEBREW Diccionario 2018c7
סלנג צבאי, פרולוג, 1994 אלון, מרדכי; דותן, אמיר עורכים הוצא מהקשרו — משפטי המחץ של הספורט הישראלי, גלורי חמישה כרכים , 2010-2001 אלון, מרדכי; דותן, אמיר עורכים
המילון עברית
אוצר הפתגמים של יהודי מרוקו — בצירוף השוואות ומקבילות ממקורות יהודיים אחרים, סתוית שני כרכים , 1983; 1987 דיין, רמי
מילון אריאל המקיף — מילון עברי-עברי חדש מכל תקופות הלשון — מעודכן ומנוקד בניקוד מלא, קוראים, 2007 סלע, אורי Translated word written in user's language ; - Stressed syllables are marked for clear and proper pronunciation; - Explanations are provided for choosing the desired translation; - Feminine form is indicated; - Completely offline
מילון ארמי-עברי לתלמוד בבלי, המוסד ע"ש שמואל ואודט לוי, 1992 מן, רפי לכסיקון עברי לניבים ולמטבעות-לשון — ניבים, פתגמים, אמרות עבריים וארמיים, מימרות, משלים, ביטויים, צירופי מילים, דפוסי לשון, ש

המילון עברית

מילון דו-לשוני אטימולוגי לערבית מדוברת ולעברית, דביר שני כרכים , 1995 שטאל, אברהם.

16
המילון עברית
המילון המקיף לאדינו-עברי — לשון מאספמיא, ספרד, 2007 צאנין, ישעיהו מרדכי
Useful Hebrew Dictionaries
בגרסת הפרימיום אפשר ליצור רשימות חדשות ולשתף אותן עם משתמשים אחרים, ליהנות מגרסה ללא פרסומות ומכל המשחקים אם נרשמים, אפשר לשמור מילים, לשנן ולתרגל אותן במשחקים רוצה גישה לכל חידוני הלימוד שזמינים בגרסת הפרימיום? נסו אותו הוא חינם , אולי זה גם טוב לכם
המילון עברית
מילון ספרדי עברי ניתן להוריד חינם מילון ספרדי עברי הנה הדגמה שעשיתי כיצד התוכנה פועלת לתרגם בין ספרדית לעברית וגם בין עברית לספרדית והכל בקליק אחד ובקלות! הזירה הלשונית — דיוקן העברית הישראלית, עם עובד, 2001 רוזנטל, רוביק