גולדה טירת כרמל טלפון. דני ולרו

התרגום נעשה על ידי גישה למאגר משרד הבריאות וביצוע אינטגרציה עם מערכת מפות מה החשיבות שרכסים אדומה, כבביר אדומה, מרכז הכרמל כתומה, או דניה צהובה?
אדם משכונה אדומה, שנדבק בקורונה יכול הבוקר ללכת לעבודה במוסך בשכונה ירוקה ולהדביק עשרים איש

דני ולרו

.

25
דני ולרו
דני ולרו
דני ולרו

דני ולרו

.

דני ולרו
דני ולרו
דני ולרו