חטמר מנשה. חטיבת בנימין

ההוראה אמרה להתגייס ולהישאר בשטחי ההתארגנות טוראי יוסף פילבסקי, גש"פ 181: נהרג ב-9
גדוד 22 נכנס למפורזים ותופס את יעדיו פעולות אלה כללו שדרוג עמדות, הקמת עמדות חדשות, הקמת חדשים ובניית מכשול הפרדה לאורך 42 ק"מ

חטיבת מנשה

בנושאים אפסנאיים ושילישותיים היה קשה לקבל אינפורמציה ועוד יותר מכך אמצעים ממיפקדת האוגדה ולכן המשכנו להיות קשורים בנושאים אלה על פי בחירתנו אל מיפקדת הפיקוד.

26
חטיבת בנימין
עיקרי פעולת המודיעין בשלב זה: ניסיון לאתר התארגנות החירום של הצבא הירדני בגזרתנו ע"י תצפית ונתוני יסוד של הפיקוד
חטיבת מנשה
תאג"ד 908 בבית זרע, נקודת נפגעים בנווה איתן
חטיבה מרחבית
מערכת הקשר הקווי נפרסה במלואה תוך ארבעה ימים, וכל היחידות היו מקושרות על-ידי מרכז קשר קדמי בית שאן, מרכזיית חטמ"ר 2 ומרכזיית "יעל"
בנוסף ישנן 3 פלוגות קבועות האחראיות על הביטחון השוטף בגזרת החטיבה החיסרון לדבר הסיוע האווירי — דבר שהיה לקוי
מפקדת חטיבת הצנחנים תתמקם בבסיסה הנוכחי של חטמ"ר מנשה, בסיס מבוא דותן, ואילו זו תבצע את המעבר לעין-שמר ותמשך לנהל את הפעילות בגזרה שתכלול את ביצוע ההתנתקות כבר מחוץ לשטח המיועד לפינוי בשעה 1850 קיבלנו פקודת גיוס לגדוד 925, אך פקודה זו בוטלה

חטיבת בנימין

לאחר-מכן, במהלך התחקיר הצה"לי, שיקרו החיילים על הפעולה.

18
חטיבת מנשה
שלב ההתקפה משימות שבוצעו בשלב זה: שילוט צירי הדרכים להתקפה בעקבות תנועת הכוח תל קציר-כורסי ; ניהול מלא של מכלאות השבויים, טיפול בשבויים והעברתם למכלאה פיקודית; המחלקה החטיבתית עסקה בהיסעי החטיבה ע"י ביצוע … בצירי התנועה של החטיבה לקראת התמקמות החטיבה ברמה הסורית; שילוט כל צירי התנועה באיזור התמקמות החטיבה ברמה הסורית והורדת היחידות מציר החטיבה למקום היערכותן; איוש מחסומים למניעת כניסה ללא רשיונות לשטח הלחימה; ביקורת שוטפת של השילוט ושימורו במידת הצורך; הקמת וניהול מחסומים למניעת הוצאת שלל וביזה מאיזור הלחימה; ביצוע משימות שוטפות מ
חטיבת יהודה
ב- החליט לסגור את תיק החקירה בעניין
חטיבת מנשה
טוראי שניאור אלקרוד מגדוד 22, נפצע ב-6