מתי הבחירות לכנסת ה 24. הבחירות לכנסת השלישית

בתעמולה זו הצליח בגין להציג עצמו ואת חרות כחלופה לשלטון מפא"י ולרכוש את לבם של רבים מבני השכבות החלשות, עולים חדשים ובני עדות המזרח, ציבור אשר נותר נאמן לבגין ולתנועתו במשך שנים רבות סיבוך נוסף היה מעמדו של אשר עמד בראש רשימת מפא"י
ממשלה זו הייתה עתידה ליזום את האתגר הראשי שעמד בפני ממשלה זו, וכך הוצגו הדברים גם על ידי בן-גוריון בנאום הצגת הממשלה, היה המצב הביטחוני בגבול הדרום

הבחירות לכנסת השלישית

בגין עצמו הצליח להיחלץ מן המשברים שבהם היה נתון לאחר כישלונו בבחירות לכנסת השנייה, ולאחר סערות השילומים, ולעמוד בראש אסיפות שבהן נכחו לעיתים אף 5,000 אנשים.

הבחירות לכנסת השלישית
אחדות העבודה הצליחה אף היא לסחוף קהל במסריה האקטיביסטים
הבחירות לכנסת השלישית
התפצלה, כאשר , אשר ייצג את הפלג השמאלי במפלגה, הצטרף ל, והפלג הימני הקים מפלגה בשם אשר רצה בבחירות אלו בצורה עצמאית
הבחירות לכנסת השלישית
ואכן, עיקר הסערה במערכת הבחירות נסבה סביב היריבות בין מפלגה זו ובין מפא"י, והמשבר שחוללו הציונים הכלליים בעניין קסטנר
כך, לדוגמה, הופעלו כוחות במקרים שונים לאחר היוועצות בין בן-גוריון לדיין, בלי שראש הממשלה יהיה שותף להכרעות על רקע פסק הדין הגישה בממשלה, ב-
שבוע לפני הבחירות התקיים טקס חנוכה חגיגי של , שבפועל הופעל רק קרוב לשנה לאחר הבחירות, בה השתתפו כל ראשי המדינה, והוצג מערכת טכנית מרהיבה שבאה להדגיש את הישגי הפיתוח של המדינה באסיפות אלו היה נואם בחריפות כנגד השחיתות הממסדית של מפא"י

הבחירות לכנסת השלישית

במאי הוטמנה פצצה בדפוס "ישראל" בתל אביב, שבו הודפס השבועון "".

19
הבחירות לכנסת השלישית
הבחירות לכנסת השלישית
בפסק הדין קבע בית המשפט כי קסטנר "מכר את נפשו לשטן"
הבחירות לכנסת השלישית
פצצות שהוטלו באסיפות הציונים הכלליים, וליד דירתו של ראש עירית גרמו לסערה, אך לא פגעו באיש