רישום לגנים נתניה. חינוך יסודי

להלן שישלח לביתכם- נא לעיין במכתב הגשת בקשת העברה לאחר שיבוץ לכיתה א' ניתן להגיש החל מתאריך 22
אל נקודות ההנצחה יובאו מבקרים- תלמידים, חיילים ותיירים ללמוד על סיפור המקום לנרשמים שיציגו את כל המסמכים הנדרשים עד 1

הליך הרשמה

מועמד שהתקבל לאקדמית נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יתבקש להירשם ולעמוד מחדש בכל תנאי הקבלה.

20
הרשמה למעונות היום של ויצו
מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"א מיום ד' טבת תש"פ עד יא' אב תש"פ 1
חינוך יסודי
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
חינוך יסודי
לרישום יוקצו לפחות 6 ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים
איך ישפיע מועד הרישום על קבלתכם ללימודים? ניתן לברר את גובה הסבסוד וסוג המסגרת הלימודית בפניה לאגף החינוך ברשות המקומית יש להגיע לרישום בבתי הספר עם המסמכים הבאים: 1
במעמד זה תקבלו ממנהלת המעון מידע רלוונטי חשוב לקליטה מיטבית של ילדכם במעון ולפעילות במעון נעמת ההרשמה פתוחה כעת למעונות בהם נותרו מקומות פנויים בלבד, על בסיס כל הקודם זוכה

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית נתניה

ניתן לבצע רישום באמצעות מח' הרישום ברח' טשרניחובסקי 12 קומת כניסה חדר 20 בימים א-ה 8:30-12:30 יש להגיע עם תעודת זהות.

23
חינוך יסודי
פטורים מקורסים אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים
רישום לצהרונים
אסור לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום לגן
הרשמה למעונות היום של ויצו
לא תאושר חפיפה במערכת השעות
דמי ההרשמה לא יוחזרו הגשת מועמדות לשנה מתקדמת קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי מסמכים מצולמים, כגון תעודת בגרות, תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים "כנאמן למקור" על-ידי המוסד המנפיק, או על-ידי נוטריון ,או על-ידי עורך דין, או על-ידי מדור הרישום של האקדמית נתניה
התשלום יבוצע ב-10 תשלומים ל-10 חודשים מועמד אשר יירשם במועד רישום מוקדם, אך יציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב לעניין הקבלה, כמי שנרשם במועד שבו הציג את המסמכים

רישום לגן ילדים (זכות)

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

רישום לצהרונים
במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו
הליך הרשמה
הרישום לגני הילדים ולצהרונים העירוניים נעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ
רישום לגן ילדים (זכות)
התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן