ארלוזורוב 97. דיגיתל

ארלוזורוב שב לארץ ישראל ב- במאמר שפרסם ז'בוטינסקי בעיתון "הירדן", באוגוסט 1934, עם זיכויו של סטבסקי, והנושא את הכותרת "אלה שהצילו", הוא מונה את הרב קוק, יחד עם הסניגור עו"ד הוראס סמואל והנדבן מיכאל השכל הגם שאינו נוקב בשמו , כ"שלושה בני אדם שהייתה להם השפעה מכרעת בזיכוי הנאשמים"
הוועדה קבעה כי סטבסקי ורוזנבלט לא רצחו את ארלוזורוב, וכי אין היא יכולה לקבוע מי רצח אותו והאם היה זה במהלך זה רצו לסכסך הבריטים את היהודים בין עצמם ובמקביל לפגוע בצד הערבי דבר שנעשה עם חיסולו של מאוחר יותר

קאנטרי קהילתי

התנגדות לתוכניתו באה דווקא מצד יהודי גרמניה, שחששו מפני השלטון הנאצי.

6
דיגיתל
דיגיתל
לעולם לא יוכלו חסידיהם להוכיח, כי ארלוזורוב הוא שפתח בעלבונות, וכי נקטו בסגנונם המשמיץ רק בתגובה או כהגנה; לעולם לא יוכלו להביא מתוך דבריו דוגמה לחרפות שחירף אותם או לכינויי-הגנאי שהדביק להם
קאנטרי קהילתי
מנהיגי הרוויזיוניסטים כינו את מסע ההאשמות נגדם ""
ארלוזורוב היה מהמתנגדים הבולטים לרעיון האיחוד בין שתי מפלגות הפועלים הארצישראליות המרכזיות ב, ומפלגתו הפועל הצעיר, אך עם הקמת "מפלגת פועלי ארץ ישראל" בשנת , היה ארלוזורוב לאחד ממנהיגיה ראשי תנועת הפועלים האשימו את הרוויזיוניסטים ברצח
החשש ממלחמת מחנות ומרדיפת חשודים עלה מיד ביום הרצח, והביא לקריאה של , עורך "", כבר למחרת הרצח, להימנע מהאשמות בלתי מבוססות כרוז של אישי ציבור אל היישוב כרוז מאת הרבנים הראשיים לא"י, רבנים וגאונים ודומי"ן בארץ אנו הח"מ מוצאים את עצמנו עומדים במאורע כזה המחייב אותנו להעיר את הלב של כל ישראל, ושל כל האנושיות הישרה בלבבה, נגד הסכנה הגדולה שבירושלים עומד כעת דם נקי להשפך חלילה, אם לא נקום כאיש אחד בכל כח הקדושה הצדק והכבוד, להגן על הנפש הנקיה שלא תספה ח"ו, ושלא יהיו עלינו דמים

חיים ארלוזורוב

ראו גם: ספרו של "", , תל אביב 1990, פרק ט"ו: "הווידוי על רצח ארלוזורוב", עמ' 94—97.

קאנטרי קהילתי
את ארלוזורוב הפצוע הביאו במכונית פרטית, ועד שהזעיקו את הרופאים ואת צוות חדר-הניתוח עבר זמן יקר
קאנטרי קהילתי
הוא ביקר ב בשנת , ולאחר שקיבל תואר בשנת , על מנת להשתקע בה
דיגיתל
אברהם סטבסקי הורשע על-יסוד עדותה של , ללא כל ראיה נוספת, ונדון ל ב